BG

Количка:

0 артикула
Access Control Manager: българска система за контрол на достъп и работно време
Вземете TRENDnet ПОДАРЪК С ВСЯКА ПОКУПКА: виж повече тук...
Уважаеми клиенти, по време на Великденските празници шоурумът и сервизът на Комел Софт Мултимедия няма да работят
от 01 до 06 Май 2024 вкл. (2 май също е почивен ден). 
В интервала няма да се обработват и експедират поръчки. Моля съобразете вашите поръчки с настоящия график!
Желаем ви спокойни празници!

Категории

Сервизни услуги


Сервизните услуги на продуктите са важна част от клиентската поддръжка на "Комел Софт Мултимедия".
Нашият сервиз съществува от самото начало на дейността ни и извършва гаранционен и извънгаранционен ремонт на клиентски устройства, както и инсталиране, конфигуриране и диагностика на софтуерни системи.

Проверка на сервизна поръчка

Моля, въведете номера и кода за проверка на вашата сервизна поръчка в долните полета:
Подадени са невалидни данни или поръчката вече е приключена.
Номер поръчка
Код за проверка


Последователност на сервизното обслужване:

 1. Устройството се доставя в сервиза от клиента или упълномощено от него лице, регистрира се в системата за контрол на поръчките, и се отпечатва сервизна карта в 2 екземпляра, подписана от клиента (упълномощеното лице) и служител на "Комел Софт Мултимедия".
 2. Единият екземпляр се предава на клиента и трябва да бъде пазен и предоставен от него при приключване на поръчката.
 3. Издава се резолюция на проблема от сервизен техник на "Комел Софт Мултимедия"
 4. Сервизен техник извършва ремонт на устройството, определя се цена за ремонта (ако има такава) или се издава препоръка за подмяна.
 5. Устройството се предава на клиента (или упълномощеното от него лице), при което се съставя и отпечатва допълнение към сервизната карта, в което се описва хронологията на ремонта - резолюция, ремонтни дейности и т.н. Допълнението се отпечатва в 2 екземпляра, единият от които остава у клиента.
 6. Устройството напуска сервиза на фирмата единствено след издаването на това допълнение!

 

Гаранционни условия:

Гаранционният сервиз се извършва само при представена оригинална гаранционна карта.
При всички останали случаи ремонтът ще бъде извършен по цени, определени от тарифата за услуги и ремонти на сервиза на фирма "Комел Софт Мултимедия".
Всички гаранционни поръчки се обслужват с предимство пред извънгаранционните, независимо от реда им на постъпване в сервиза.
Стоката се ремонтира безплатно в гаранционния период при всички случаи, освен когато:

 • Има опит за промяна на конфигурациите или схемите; използвани са некачествени консумативи; нарушен е външния вид; правен е опит за отстраняване на дефект от неоторизирани от фирма "Комел Софт Мултимедия" ЕООД лица;
 • Има поправки или промени върху фактурата или гаранционната карта.
 • Повредите са причинени не по вина на доставчика, като лош транспорт, лошо съхраняване, неправилна експлоатация, неизправност или големи колебания в електрическата мрежа, природни стихии и неспазване на указанията в съпровождащата документация.
 • Проблемите са от софтуерен характер.
 • Повредите са причинени от други устройства и уреди, използвани съвместно с доставената техника. Гаранцията не покрива консумативните материали (касети, ленти, дискети и др.).
 • Не се считат за гаранционни повредите, дължащи се на механични усилия.
 • Гаранцията не покрива козметични повреди и износване на продукта в процеса на нормалната му експлоатация
 • Гаранционният и извънгаранционният сервиз се извършват за не по-малко от 48 часа.

 

Допълнителни условия:

 • При подмяна на дефектирал модул или разширение на системата, то към гаранционната карта се добавя друга такава, която се счита за неразделна нейна част.
 • Сервизът не носи отговорност за устройства, непотърсени в срок от 30 дни